Тражимо повлачење предложених законских измена!

Српска странка Заветници упозорава да се новим Законом о експропријацији профит страних инвеститора ставља изнад уставних права грађана Србије. Овај закон даје Влади могућност да интерес страног инвеститора прогласи јавним интересом и да на основу тога омогући страним компанијама отимање приватне имовине зарад свог профита.

Овим законом се уводе јасни неолиберални принципи конфискације имовине, и то свих видова власништва, на брз и ефикасан начин у кратким законским роковима, који омогућава потенцијалном кориснику експропријације да носиоца права својине лиши његових права или на рок од шест година или трајно.

Друга опасност усвајања оваквог закона је давање Влади овлашћења да потпуно арбитрарно, без утврђених правила, донесе одлуку о постојању јавног или међународног интереса на било чијој имовини, и ван граница овог закона, чиме би се омогућило да страна правна лица са седиштем у државама са којима је Република Србија склопила међународни уговор од стратешког значаја, буду корисници експропријисане имовине по хитном поступку. Ово значи да би се евентуална накнада власнику или заштита његових права одвијала накнадно, у управном или судском поступку, који би трајао годинама. Чак и када би се утврдила повреда права, заштита овог права била би обесмишљена протеком времена. Не може се мимо утиска да су оваква законска решења писана у интересу великих мултинационалних компанија као што је Рио Тинто.

Потпуно је јасно да се овим законом Влади дају овлашћења која су шира чак и од оних која су имали државни органи бивше државе у време спровођења једног од видова отимања приватне својине у корист државе. Они нису то могли чинити за рачун и у корист страних правних лица и без икаквог критеријума.

Доношењем овог закона кршила би се Уставом загарантована права и то право на имовину и право на дом, а право на правну заштиту би било обесмишљено. Усвајањем овог предлога закона кршила би се и права из Конвенције о људским правима и основним слободама. Иако Република Србија на овај начин крши европска правила понашања, више је него очигледно да за овакве неолибералне законе има прећутну сагласност ЕУ, те да ће се политички искупити доношењем једног другог закона којим би се створио правни оквир за експресну промену Устава Републике Србије и самим тим до омогућавања испуњења обавеза која се тичу Бриселског споразума.

Аутор: Мирослав Васић, адвокат и члан Одбора за правна питања Српске странке Заветници