Српска странка Заветници затражила је од Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог да хитно повуче објављени нацрт Закона о истополним заједницама, који предвиђа изједначавање брачних и истополних заједница.

Одбор за правна питања наше странке је у форми званичног дописа који је прослеђен ресорном министарству представио свеобухватну правну анализу нацрта закона са образложењем спорних одредби и изнео правне аргументе који налажу њихову неодложну измену.

Чињеница је да се предложеним законским решењима положај истополних партнера у потпуности изједначава са брачном и породичном заједницом што је у супротности са Уставом Републике Србије који брак дефинише као животну заједницу мушкарца и жене.

Сматрамо да је недопустиво да се истополним паровима признају иста права и обавезе која уживају брачни супружници, нарочито у односу према деци. Србија није у обавези да истополне заједнице изједначи са браком јер за такво нешто не постоји основ у важећем Уставу као ни у релевантној европској и међународној пракси.

Захтевамо од надлежних институција да хитно повуку постојећи нацрт закона, а правну регулативу истополних партнерстава сведу у Уставом прописане границе, без задирања у правни положај брака и без позивања на одредбе Породичног законика.

Српска странка Заветници истиче да је приоритет сачувати уставну и друштвену концепцију брака као темеља породичних односа. Наставићемо да се залажемо за одбрану брака и породице као уставних категорија и историјски утемељених вредности на којима почива опстанак српског друштва и државе.

Анализу нацрта закона коју је припремио Одбор за правна питања Српске странке Заветници можете прочитати на следећем линку:

Примедбе на предложени нацрт Закона о истополним заједницама