Српска странка Заветници тражи од надлежних институција да хитно обуставе поступак промене Устава у области правосуђа јер то сматрамо директним ударом на народни суверенитет.

Предложеним изменама Устава, а под паролом независности судија од политичких утицаја, судови и судије се изузимају од било какве контроле изабраних народних представника, а одлука о њиховом именовању препушта се утицају различитих интересних групација и невладиног сектора. Тиме се на најгрубљи могући начин негира основно демократско начело о међусобној контроли три гране власти и поништава уставна заповед да судови доносе пресуде у име народа. Систем у којем је судска власт апсолутно независна од осталих двеју грана власти води у самовољно, арбитрарно поступање судија.

У образложењу Владе Републике Србије наводи се да су измене Устава неопходне због усклађивања српског правног поретка са препорукама Венецијанске комисије и захтевима ЕУ из преговарачког поглавља 23. Подсећамо да ниједна западна земља са демократском традицијом није мењала свој систем избора судија и тужилаца због уласка у Унију. Тако је у Великој Британији, Немачкој, Француској, Аустрији, Италији, Словенији и Холандији незамисливо да национални парламент буде искључен из процеса избора судија.

Упозоравамо да систем где само судије бирају судије отвара могућност разним лобистичким групама и НВО удружењима да наметну свој утицај приликом избора судија. Познат пример је агресивна кампања Фонда за отворено друштво у САД који је захваљујући лобирању Џорџа Сороша утицао на именовање преко 40 тужилаца у појединим савезним државама. Са сличним проблемима се суочавају и у Румунији где организације Џорџа Сороша отворено лобирају за систем у којем би судије и тужиоци били у потпуности изузети од контроле парламента.

Нико не спори да судије морају бити изузете од политичког утицаја. Ово се може решити непосредним изборима за чланове Високог савета судства или на неки други начин, на пример стриктном применом правила о томе да судије не смеју да буду чланови политичких партија или укидањем пробног судског мандата тако да се судије од почетка бирају на сталну функцију. Али никако и ни под којим условима одвајањем судске власти од народа и прављењем посебне гране власти која ће постати држава у држави.

Удружење правника из Холандије упозорава на дискриминаторски приступ Венецијанске комисије која само у случају земаља источне и југозападне Европе инсистира на систему да судије бирају искључиво судије. У Српској странци Заветници сматрамо да Србији нису потребни политички експерименти са највишим правним актом на које нас приморавају Брисел и Вашингтон већ одговорна и озбиљна политика која ће обезбедити пуну и доследну примену слова Устава.