Тражимо повлачење одлуке!

Српска странка Заветници сматра да је одлука Грађанског одељења Врховног касационог суда у вези наплате трошка обраде кредита од стране банака у Србији дубоко погрешна, тенденциозна и у супротности са ставом тог истог суда из 2018. године. Судије су овом одлуком стале на страну банкарског сектора и у потпуности занемариле права и интересе грађана.

Истичемо да је став Врховног касационог суда у супротности са његовом улогом чувара законитости и правне сигурности грађана. Њиме је створена велика пометња код свих судија основних, виших и привредних судова и отворена провалија правне несигурности и сумње у цео правосудни систем. Овим ставом разбија се устаљена и уједначена пракса основних, виших и привредних судова али и досадашња пракса самог Врховног касационог суда према којој су одредбе уговора којим се од клијената наплаћује трошак обраде кредита ништавне.

Упозоравамо да ће став који је заузео Врховни касациони суд изазвати несагледиве штетне последице по грађане Србије који су, ослањајући се на досадашњу судску праксу, поднели тужбе против банака због ништавности уговора о кредиту. Њима су у досадашњим судским поступцима настали велики трошкови и у тренутку када ти поступци треба да буду окончани у њихову корист уз обавезу да им се врати незаконито узет новац Врховни касациони суд одједном, на волшебан начин мења став и тужене банке ослобађа те обавезе. То значи да ће грађани остати без свог новца и да ће банкама морати да плате трошкове судског поступка.

Уколико Врховни касациони суд под хитно не повуче своју одлуку постоји могућност да грађани који изгубе спорове против банака поднесу тужбе против државе пред надлежним вишим судовима због дискриминације. Са обзиром да је дискриминација у овом случају очигледна сав дуг банака мораће да плати држава и тако ће на крају сви грађани Србије плаћати обавезе банака, а оне ће задржати опљачкани новац од тих истих грађана.

Такође истичемо да поступањем Врховног суда нису угрожени само интереси грађана, адвоката и правосуђа већ и сувереност државе Србије, с озбиром да је потпуно јасно да цела једна грана власти, а то је судска власт, није у стању да се одупре спољним притисцима и заштити основне тековине уставног и демократског поретка.

Позивамо Врховни касациони суд да повуче спорну одлуку и интересе грађана и правне извесности стави изнад интереса страних банака и глобалног капитала.